همه نوشته های رضا مرادی

زندگی

‍ﺑﺮﺍﯼ خودت ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ برﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ رﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩ ﺍﺭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ می خواهند

خوب باش

برای آدمها چه آنها که برایت عزیزترند چه آنها که فقط دوستند خاطره های خوب بساز آنقدر برایشان خوب باش که اگر روزی هر چه بود، گذاشتی و رفتی در کنج قلبشان جایی برایت باشد تا هر از گاهی بگویند : کاش بود هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند باشی هر از گاهی…

ادامه مطلب

سهراب

چه کسی می داند ؟که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی ؟چه کسی می داندکه تو در حسرت یک روزنه در فردایــی ؟پیله ات را بگشا،تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی ! ازصدای گذرآب چنان فهمیدم : تندتر از آب روان، عمرگران میگذرد زندگی رانفسی، ارزش غم خوردن نیست ! آرزویم این است…

ادامه مطلب

خودم

اینکه آدم نمیتونه حرف بزنهو همه چی تو مغز خودشهیه نوع از مرگهبلاتکلیفی بدترین حس دنیاست …اینکه نمیدونی چه خبره ،نمیدونی چی شده ،نمیدونی قراره چی بشه !هر روز برگهای زندگی ام ورق میخورنهر روز فک میکنم امروز افسرده تر از دیروزو دیروز خوشحال تر از امروز بودم !گاهی دلم برای خودم تنگ می شودگاهی…

ادامه مطلب