زندگی

‍ﺑﺮﺍﯼ خودت ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ برﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ رﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩ ﺍﺭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ می خواهند

خوب باش

برای آدمها چه آنها که برایت عزیزترند چه آنها که فقط دوستند خاطره های خوب بساز آنقدر برایشان خوب باش که اگر روزی هر چه بود، گذاشتی و رفتی در کنج قلبشان جایی برایت باشد تا هر از گاهی بگویند : کاش بود هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند باشی هر از گاهی…

ادامه مطلب

سهراب

چه کسی می داند ؟که تو در پیله ی تنهایی خود، تنهــــایی ؟چه کسی می داندکه تو در حسرت یک روزنه در فردایــی ؟پیله ات را بگشا،تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی ! ازصدای گذرآب چنان فهمیدم : تندتر از آب روان، عمرگران میگذرد زندگی رانفسی، ارزش غم خوردن نیست ! آرزویم این است…

ادامه مطلب

خودم

اینکه آدم نمیتونه حرف بزنهو همه چی تو مغز خودشهیه نوع از مرگهبلاتکلیفی بدترین حس دنیاست …اینکه نمیدونی چه خبره ،نمیدونی چی شده ،نمیدونی قراره چی بشه !هر روز برگهای زندگی ام ورق میخورنهر روز فک میکنم امروز افسرده تر از دیروزو دیروز خوشحال تر از امروز بودم !گاهی دلم برای خودم تنگ می شودگاهی…

ادامه مطلب

دوست

هنوز دربارش به مامان نگفتم‌‌همه چیزها را به او می‌گویم ولی نه این یکی راحدس می‌زنم جسمم مال خودم است و چیزهایی که توی سرم میگذردولیسلول‌هایم از سلول‌های او ساخته شدهپس من از یک نظر مال او هستمهمچنین وقتی من درباره فکرهایم به او می‌گویم و او درباره فکرهایش به من می‌گویدفکرهایمان می‌پرد توی کله…

ادامه مطلب

بعد از سال ها

وارد جزییاتش نمیشم … ! ولی همین که دیدم ی نفر بعد از سال ها اومده بود دنبال پدربزرگم برام جالب بود ! بنده خدا از همسایه های قدیمی پدربزرگم توی دهه های ۵۰ و ۶۰ بود و دیروز بعد از سال ها اومده بود پیشش می خواستم اینا بگم که اگه آدم مهم باشه…

ادامه مطلب