کاش می شد برگردیم به اولین روز 😄

از اون آدمایی نیستم ک غصه بخورم برگردم ب فلان وقت

هر چی ک گذشت گذشته و ازش درس می گیریم

اما الان با وضعی ک پیش اومده کاش می شد برگردم ب اولین روز و از اول ی جور دیگه بسازمش