اوضاع

همونقدر سرگردان

و درونگرا

و اجتماع زده !

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.