دوست

هنوز دربارش به مامان نگفتم‌‌
همه چیزها را به او می‌گویم ولی نه این یکی را
حدس می‌زنم جسمم مال خودم است و چیزهایی که توی سرم میگذرد
ولی
سلول‌هایم از سلول‌های او ساخته شده
پس من از یک نظر مال او هستم
همچنین وقتی من درباره فکرهایم به او می‌گویم و او درباره فکرهایش به من می‌گوید
فکرهایمان می‌پرد توی کله همدیگر و فکر جدیدی می‌شود
مثل مداد رنگی آبی که با مداد زرد
رنگ سبز را می‌سازد …!!! 😀

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.