‏یه وقتایی یه رفتارایی باهام میشه که لیاقتم نیست

و

این همیشه بزرگترین ناراحتی زندگی من بوده !