بعضی اوقات اونجوری که میخایم نمیشه

مثه الان

خیلی تلاش کردم اما نتونستم کاری بکنم

و این باعث شرمندگی من شد !!