‏بعضی وقت ها فکر می کنم چون ظهر می خوابم شب ها خوابم نمی بره ولی خب هر بار می فهمم مشکل فکرِ درگیرمه نه خواب ظهر 😃