بیخیال بوی عطر و ادکلن
آدم ها باید بوی معرفت بدهند