خداحافظی

ی خداحافظی بدون امید دیدار (:

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.